Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie domu lub mieszkania od zalania, pożaru, powodzi, przepięcia, stłuczenia, dewastacji, rabunku lub kradzieży z włamaniem w szerokim zakresie.

Co możemy objąć ubezpieczeniem:

 • ubezpieczenie budynku lub lokalu mieszkalnego wraz ze stałymi elementami,

 • ubezpieczenie stałych elementów budynku lub lokalu mieszkalnego,

 • ubezpieczenie domu w budowie,

 • ubezpieczenie domku letniskowego,

 • ubezpieczenie ruchomości domowych,

 • ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych,

 • ubezpieczenie mienia w pomieszczeniach przynależnych,

 • ubezpieczenie garażu,

 • ubezpieczenie assistance,

 • ubezpieczenie OC w życiu prywatnym,

 • ubezpieczenie OC najemcy,

 • ubezpieczenie murów pod cesję,

 • ubezpieczenie nagrobka,

 • ubezpieczenie antyków i dzieł sztuki

Co możemy objąć ubezpieczeniem?

Ochronę możemy zawrzeć w zakresie od wszystkich ryzyk (all risk) lub od ryzyk nazwanych.

Co to jest?

 • Ruchomości domowe – to meble wolnostojące, sprzęt RTV i AGD, ubrania, biżuteria , sprzęt fotograficzny, zabawki itp.
 • Stałe elementy – to okładziny ścian i podłóg, meble i sprzęt AGD w zabudowie, wyposażenie łazienki czyli wszystko co na stałe związane z lokalem.
 • Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym – obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim jak zalanie czy  uszkodzenie mienia.
 • Pomieszczenia przynależne – to piwnice i komórki lokatorskie przynależne do domu lub lokalu mieszkalnego.
 • Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych – stłuczenie szyby w oknach lub drzwiach balkonowych, rozbicie płyty grzewczej lub szyby piekarnika, a także szyby w kabinie prysznicowej.
 • Assistance – to organizacja i pokrycie kosztów wizyty specjalisty np. ślusarza czy hydraulika  w nagłych przypadkach.

Ochrona w ubezpieczeniu nieruchomości jest bardzo szeroka, możemy objąć nią również siłowniki bramy, altany ogrodowe, budynki gospodarcze, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i wiele innych obiektów. Wartości, które deklarujemy w polisie powinny być  jak najbardziej realne.

Zobacz również