Ubezpieczenia medyczne

Ubezpieczenie zdrowotne dla całej rodziny umożliwia opiekę  medyczną już od chwili narodzin do 80 roku życia. Ponad 1400 placówek medycznych na terenie całej Polski z dostępem do wysokiej klasy specjalistów i szerokiej oferty badań. Możliwość rozszerzenia zakresu opieki o świadczenia stomatologiczne czy pobyt w szpitalu.

Do podstawowej opieki medycznej kwalifikujemy lekarzy :  internista, lekarz rodzinny, pediatra oraz dostęp do kluczowych specjalistów (np. chirurg, ginekolog, neurolog, kardiolog) oraz pakiet badań i dostęp do diagnostyki obrazowej.

Ubezpieczenia medyczne – szczegóły

Do specjalistycznej opieki medycznej kwalifikujemy aż 19 lekarzy specjalistów oraz szeroki pakiet badań i diagnostyki obrazowej

Możliwość rozszerzenia pakietów o ubezpieczenie stomatologii.

W każdym wariancie przysługuje Ci refundacja kosztów usług medycznych poniesionych w innej placówce medycznej (poza siecią naszego Partnera Medycznego) w wysokości 70% ceny jednostkowej, ale max. do 500 zł kwartalnie.

Infolinia czynna 24/7 i dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej.

Zobacz również

Brak wyników.