Ubezpieczenia podróży

Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia za granicą , następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilną, bagaż podróżny oraz assistance.

Ochronę można rozszerzyć o uprawianie sportu, pracę fizyczną i choroby przewlekłe.

Dodatkowe ubezpieczenia podróży

Nowością jest ubezpieczenie rezygnacji z podróży, które można wykupić minimum 60 dni przez planowaną podróżą lub 7 dni po zakupie wycieczki jeżeli do jej rozpoczęcia zostały od 59 do 31dni, a także w dniu zakupu wycieczki jeżeli do jej rozpoczęcia zostało minimum 30dni.

Ubezpieczenie przerwania lub opóźnienia podróży możesz wykupić w dowolnym momencie przed rozpoczęciem wycieczki.

Ochrona ubezpieczenia w podróży obejmuje nagłe zachorowanie lub nagłe zaostrzenie choroby przewlekłej i pomoc medyczną na całym świecie do sumy ubezpieczenia nawet 3 000 000zł. Transport medyczny po wypadku czy leczeniu za granicą do kraju.

Ochrona ubezpieczenia podróżnego nie zadziała w kraju stałego pobytu ubezpieczonego.

Zobacz również