Ubezpieczenia na życie i zdrowie

Polisa indywidualna jest to zabezpieczenie finansowe w razie wypadku dla Ciebie i Twoich bliskich. Na rynku mamy do wyboru  różnego rodzaju ubezpieczenia na życie. Podstawowym elementem jest ochrona na wypadek śmierci  i zabezpieczenie osób bliskich wymienionych w polisie lub dziedziczących ustawowo.

Polisy na życie można również wykupić w sytuacji, gdy bank wymaga zabezpieczenia do kredytu czyli cesji z polisy na rzecz banku .

Polisa na życie – rodzaje

W przypadku Twojej śmierci osoba uposażona otrzymuje świadczenie, które pozwala jej godnie żyć. Sumę ubezpieczenia jak i czas trwania polisy dopasowuje  się indywidualnie do potrzeb klienta.

Polisa może być terminowa, gdzie określamy dzień końca ochrony lub bezterminowa, gdzie po osiągnięciu określonego wieku przechodzimy na okres bezskładkowy i świadczenie zostanie wypłaconej po naszej śmierci osobom uposażonym.

W ofercie mamy także ubezpieczenia grupowe, dedykowane pracodawcom dla ich pracowników.  Składka zależna jest od ilości zatrudnionych osób, struktury wiekowej i płci osób objętych ubezpieczeniem.

Polisy posagowe mają na celu gromadzenie środków na start w dorosłe życie dziecka. Polisę mogą wykupić  rodzice lub inne osoby bliskie. Umowa zawierana jest  do 25 lat.

Polisy inwestycyjne chronią i pozwalają na pomnażanie kapitału. Składka w tych produktach jest dzielona na część ochronną i inwestycyjną. Część inwestycyjna lokowana jest w fundusze kapitałowe  przez co należy pamiętać o ryzyku inwestycyjnym.

Ubezpieczenie prywatnej opieki medycznej bez kolejek do lekarzy specjalistów i szereg badań diagnostycznych w zakresie.

Zobacz również